You are currently viewing Import 3D DWG do Tekli Structures przy pomocy Rhino

Import 3D DWG do Tekli Structures przy pomocy Rhino

Pracując z różnymi zespołami projektowymi, które korzystają z różnych programów do projektowania, jesteśmy zmuszeni do pracy z różnymi formatami plików. Rozszerzenie DWG jest jednym z najpopularniejszych formatów używanych w branży AEC i zazwyczaj drugim wyborem po IFC przy wymianie informacji. W tej krótkiej wskazówce, chciałbym pokazać ci jak przekonwertować bryły 3D z pliku DWG na natywne elementy Tekla Structures używając Rhino. Oczywiście Tekla Structures posiada wbudowany moduł importu DWG, ale w wielu przypadkach może okazać się zawodny.

1. Uruchom Teklę Structures i sprawdź jednostki

Stwórz pusty projekt w Tekli Structures (lub otwórz projekt, nad którym pracujesz). Upewnij się, że jednostki projektu są ustawione na milimetry.

Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne

002_PL_1_tekla-ustawienia-jednostek

2. Uruchom Rhino i sprawdź jednostki

Stwórz pusty projekt w Rhino. Tak jak w przypadku Tekli Structures, musimy być pewni, że jednostki projektu w Rhino są ustawione na milimetry.

Narzędzia > Opcje > Jednostki

Pamiętaj, że kolejność uruchamiania programów jest tu bardzo ważna!

002_PL_2_rhino-ustawienia-jednostek

3. Zaimportuj 3D DWG do Rhino

Teraz zaimportuj plik DWG do Rhino.

Plik > Import…

002_PL_3_import-DWG

Wybranie opcji „Import” spowoduje wyświetlenie okna „Opcje importu DWG/DXF”. Ustaw wszystkie ustawienia jako domyślne, ale zatrzymaj się na Jednostkach modelu i Jednostkach układu. Te dwie opcje są połączone z jednostkami używanymi w pliku DWG i Rhino. Jeśli plik DWG został pierwotnie utworzony w metrach, ustaw Jednostki modelu na metry, a Jednostki układu na milimetry. W moim przypadku plik DWG został utworzony w metrach. 

002_PL_4_rhino-import-DWG-opcje

Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia poprawności jednostek jest narysowanie linii wzdłuż dowolnej krawędzi elementu. Długość, a tym samym rodzaj jednostek zostanie pokazana na dole okna Rhino.

002_PL_5_rhino-sprawdzenie-jednostek

4. Zweryfikuj typ geometrii

Następnym krokiem jest weryfikacja typu geometrii. Po kliknięciu na dowolny element modelu, w prawym pasku bocznym pojawi się zakładka Właściwości Obiektu. Pole „Typ” musi mieć wartość  „zamknięta bryła polipowierzchniowa”. Jeśli wartość to „Blok referencyjny”, należy rozbić dany element.

002_PL_6_rhino-sprawdzenie-geometrii

5. Uruchom narzędzie Grasshopper w Rhino

Teraz nadszedł czas na Grasshoppera, który jest wbudowanym narzędziem programu Rhino (jeśli używasz Rhino 5 lub starszego, możesz pobrać Grasshopper z oficjalnej strony).

Narzędzia > Grasshopper

Dodatkowo, potrzebujemy komponent do połączenia Grasshoppera i Tekli Structures. Jego nazwa to „Grasshopper-Tekla Live Link”.

Instrukcja oraz dokumentacja pluginu

002_PL_7_rhino-grasshopper

6. Stwórz krótki skrypt w Grasshopperze

Do stworzenia skryptu w Grasshopperze, nie potrzebujesz żadnej wiedzy programistycznej, dlatego przejdźmy od razu do działania !

Z zakładki Parametry wybierz element Geometria i przeciągnij go na obszar edycji. Następnie z zakładki Tekla, dodaj komponent Concrete Item i połącz go z wybranym wcześniej komponentem Geometria.

002_PL_8_rhino-grasshopper-skrypt

Ostatnią rzeczą jest wskazanie elementów, które zostaną przekonwertowane do Tekli Structures. Kliknij prawym przyciskiem myszy na komponent Geometria i wybierz z listy “Ustaw wiele geometrii” (Set multiple geometries). Wybierz wszystkie elementy z okna modelu Rhino i wciśnij „Enter” aby potwierdzić.

002_PL_9_rhino-grasshopper-skrypt-zaznaczenie

Jeśli masz problem ze stworzeniem skryptu, załączyłem go poniżej.

7. DWG w Tekli Structures

Przejdź teraz do Tekli Structures. Widzisz tę samą geometrię co Rhino? Jeżeli tak, to świetnie. Teraz możesz edytować wszystkie elementy jako natywną geometrię Tekli Structures.

002_PL_10_tekla-konstrukcja

Dodaj komentarz