You are currently viewing Tworzenie Modelu Ogólnego na bazie dowolnej liczby przekrojów i dowolnej osi prowadzącej – Część 1

Tworzenie Modelu Ogólnego na bazie dowolnej liczby przekrojów i dowolnej osi prowadzącej – Część 1

Podczas realizacji projektu, możemy potrzebować geometrię, która ma być wynikiem wyciągnięcia kilku przekrojów po dowolnej osi prowadzącej. Zadanie na pierwszy rzut oka wydaje się proste, jednak realizacja takiego elementu w Revicie może przysporzyć wiele problemów. Szczególnie, gdy ma być on stworzony na bazie rodziny Model Ogólny.

Ten artykuł podzielę na dwie części, w której postaram się przedstawić dwa podejścia jak otrzymać taką geometrię. W pierwszej części zobaczymy co oferują wbudowane narzędzia Revita, w drugiej zaś pokażę jak stworzyć taką geometrię przy pomocy narzędzia Dynamo. 

Za przykład weźmiemy prostą płytę o zmiennych przekrojach, która zostanie wygenerowana na bazie niwelety. Poniżej nasze założenia:

003.1_PL_1_plan-2D

Jak wcześniej wspomniałem, chcemy utworzyć element na bazie rodziny Model Ogólny, dlatego w pierwszym kroku przyjrzyjmy się, jakie narzędzia oferuje nam Revit do tworzenia brył. Oto one:

  1. Wyciągnięcie
  2. Stapianie profili
  3. Obrót profilu
  4. Wyciągnięcie po ścieżce
  5. Wyciągnięcie po ścieżce ze zmianą profilu
003.1_PL_2_funkcje-brył

Jak widzimy, żadna z opcji nie daje nam możliwości stworzenia bryły po więcej niż dwóch profilach. Więc co teraz?
Na szczęście Revit daje nam inny typ rodziny ogólnej – Model Ogólny Adaptacyjny. W tym trybie mamy o wiele większą dowolność kształtowania geometrii i właśnie z tej rodziny skorzystam przy tworzeniu naszej płyty.

1. Tworzenie nowej rodziny – Model Ogólny Adaptacyjny

Plik > Nowy > Rodzina > Model Ogólny Adaptacyjny

003.1_PL_3-2_nowa-rodzina-adaptacyjna

Tip: Jeżeli Revit nie znajduję bazowego folderu z rodzinami, do Eksploratora Plików wpisz następująca ścieżkę:
C:\ProgramData\Autodesk\RVT [wersja Revita]\Family Templates\Polish

2. Import DWG do rodziny Revitowej

Dla ułatwienia modelowania w Revicie, przygotowałem rysunek 2D w formacie DWG [Link do pliku DWG], przedstawiający rzut płyty, przekrój podłużny oraz przekroje charakterystyczne.

Wstaw > Importuj CAD

003.1_PL_4-2_import-CAD
003.1_PL_5-2_import-CAD

3. Wstawienie punktów odniesienia

W przeciwieństwie do Modelu Ogólnego, Model Ogólny Adaptacyjny pozwala na umieszczanie punktów w dowolnym miejscu w obrębie rodziny. Wstawmy punkty charakterystyczne, w których będziemy umieszczać przekroje naszej płyty. Jednocześnie upewnijmy się, że pracujemy na odpowiedniej płaszczyźnie roboczej, ponieważ to od niej będziemy ustawiać odpowiednie rzędne wysokościowe.

003.1_PL_6-1_ustaw-plaszczyzne
003.1_PL_7-1_wstawianie-punktow

Teraz przypiszmy odpowiednie wysokości naszych punktów względem płaszczyzny roboczej. Realizujemy to przy pomocy zmiennej Odsunięcie, która jest przypisana do każdego z punktów.

003.1_PL_8-1_wysokosci-punktow

4. Tworzenie osi prowadzącej przy pomocy linii odniesienia

Kolejno tworzymy linię prowadzącą dla naszej płyty. Wybieramy narzędzie Linia Odniesienia i wskazujemy nasze linie z podkładu DWG.

003.1_PL_9-1_os-prowadzaca

5. Tworzenie płaszczyzn odniesienia w punktach charakterystycznych

Przy tworzeniu geometrii płyty będziesz potrzebować profile na bazie których zostanie wyciągnięta nasza bryła. W naszych założeniach profile mają znajdować się na płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny referencyjnej +0.00 oraz mają być zwrócone prostopadle do niwelety w każdym punkcie charakterystycznym. Aby to uzyskać, musimy wprowadzić dodatkowe płaszczyzny odniesienia do naszej rodziny.

003.1_PL_10_plaszczyzny-robocze

6. Tworzenie rodziny profilu

Czas przejść do stworzenia rodziny profilu. Z zakładki Plik wybieramy ponownie:

Nowy -> Rodzina -> Model ogólny oparty na płaszczyźnie

003.1_PL_11-1_nowa-rodzina-powierzchnia

Narysujmy nasz przekrój w przestrzeni widoku i dodajmy kilka parametrów, które zdefiniują jego geometrię. Będą to:

  1. Szerokość
  2. Wysokość
  3. Spadek poprzeczny

Pamiętajmy, aby przed rozpoczęciem rysowania ustawić płaszczyznę odniesienia na poziom +0.00.

003.1_PL_11-3_rodzina-parametryczna-2

Dodatkowo wiemy, że punkt wstawienia profilu będzie znajdować się w jego osi symetrii, dlatego pozycja dolnej krawędzi nie jest przypadkowa i najlepiej ustawić ją w tym miejscu:

003.1_PL_12_rodzina-punkt-wstawienia

Po zakończeniu prac nad przekrojem parametrycznym wczytujemy go do rodziny adaptacyjnej z wcześniej zdefiniowaną osią prowadzącą.

003.1_PL_13_wczytaj-profil

7. Wstawienie rodziny profilu na płaszczyzny odniesienia

W następnym kroku, musimy umieścić przekroje w punktach charakterystycznych linii prowadzącej. Jednocześnie odpowiednie profile muszą znajdować się na wcześniej przygotowanych płaszczyznach odniesienia. Aby je wstawić, wybieramy narzędzie Ustaw płaszczyznę i klikamy w pierwszą z nich, która odpowiada pierwszemu punktowi niwelety. Następnie wstawiamy pożądany przez nas przekrój (ze spadkiem lub bez). Powtarzamy operację dla każdej lokalizacji.

003.1_PL_14_profile-plaszczyzny-robocze
003.1_PL_15_profile-plaszczyzny-robocze

8. Tworzenie bryły

Przygotowaliśmy wszystkie elementy, aby stworzyć naszą płytę poprzez wyciągnięcie profili po linii prowadzącej. Niestety przy tej czynności mamy pewne ograniczenia. Revit nie pozwala utworzyć geometrii poprzez zaznaczenie wszystkich elementów, dlatego trzeba to zrobić odcinkowo. W tym celu należy wybrać wszystkie przekroje zawierające się w danym odcinku niwelety, a nastepnie użyć narzędzia Utwórz bryłę

003.1_PL_16_plyta-bryla-1

Po stworzeniu wszystkich segmentów możemy uzyskać jednolitą bryłę poprzez wykorzystanie narzędzia “Dołącz”.

003.1_PL_16_plyta-bryla-2

To wszystkie operacje jakie musimy wykonać. Stworzoną geometrię możemy wczytać do pliku projektu.

W części drugiej pokażę, jak taką samą geometrię można wygenerować za pomocą narzędzia Dynamo. Wówczas przyjrzymy się, która z metod będzie szybsza i bardziej uniwersalna.

Dodaj komentarz